fbpx

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

December 14, 2021by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim...

Read more

Ftesë për ofertë: Furnizimi i AFK-së me material për zyre

November 26, 2021by

Titulli i ofertës: Furnizimi I AFK-së me material për zyreData e...

Read more

Ftesë për ofertë: Kontraktimi i shërbyesit për mirëmbajtjen (pastrimin) e zyreve të AFK-së

November 26, 2021by

Titulli i ofertës: Kontraktimi I shërbyesit për mirëmbajtjen (pastrimin) e zyreve...

Read more

Ftesë për ofertë për blerje të veturës

November 21, 2021by

Titulli: “Ofertë për blerje të veturës”   Data e hapjes për...

Read more

Ftesë për ofertë për furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative – IT

November 21, 2021by

Titulli I ofertës: “Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative – IT”...

Read more

FTESË PËR OFERTIM TË FURNIZIMIT ME MATERIAL PROMOCIONAL PËR FUNDVIT

October 21, 2021by

Agjencioni për financim në Kosovë- AFK, fton kompanitë shitëse të interesuara...

Read more

Njoftim për shitje përmes ankandit publik

September 28, 2021by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim...

Read more

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

May 27, 2021by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim...

Read more

Ftesë për ofertë: Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së

March 18, 2021by

Data e hapjes për ofertim:  08.03.2021Data e mbylljes për ofertim: 26.03.2021 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton...

Read more

Ftesë për ofertë: Furnizim dhe implementim të Serverëve – Data Qendrën

March 1, 2021by

Data e hapjes për ofertim:  02.03.2021Data e mbylljes për ofertim: 15.03.2021 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton...

Read more