fbpx

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

May 27, 2021by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim...

Read more

Ftesë për ofertë: Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së

March 18, 2021by

Data e hapjes për ofertim:  08.03.2021Data e mbylljes për ofertim: 26.03.2021 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton...

Read more

Ftesë për ofertë: Furnizim dhe implementim të Serverëve – Data Qendrën

March 1, 2021by

Data e hapjes për ofertim:  02.03.2021Data e mbylljes për ofertim: 15.03.2021 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton...

Read more

Ftesë për ofertë: Sigurimi i shëndetit grupor

February 2, 2021by

Titulli i ofertës: “Sigurimi i shëndetit grupor”Data e hapjes për ofertim:...

Read more

Shpallje për ofertë: Blerje e paisjeve teknologjike – Tablet

January 16, 2021by

Titulli i ofertës: “Blerje e paisjeve teknologjike – Tablet”Data e hapjes...

Read more

Shpallje për ofertë: Furnizimi i AFK-së me material për zyre

December 3, 2020by

Titulli I ofertës:  Furnizimi i AFK-së me material për zyre  ...

Read more

FTESË PËR OFERTIM TË FURNIZIMIT ME MATERIAL PROMOCIONAL PËR FUNDVIT

November 19, 2020by

Agjencioni për financim në Kosovë- AFK, fton kompanitë shitëse të interesuara...

Read more

Vendimi i qeverisë për 3 komunat e prekura nga Covid-19

March 16, 2020by

Të nderuar klientë, Bazuar në vendimin e Qeverisë së Kosovës për...

Read more