fbpx
info@afkonline.org / +383 48 42 42 42

 

Informata rreth kredisë për bujqësi

Targeti:
Kredia për bujqësi është në dispozicion të mikro fermerëve dhe fermerëve të vegjël, si dhe të atyre që janë të përfshirë në biznesin bujqësor (mbjellje, prodhuesit e qumështit, kultivimi i kafshëve, etj).

Qëllimi i kredisë:
Blerja e aseteve fikse dhe kapitali i punës (riparimi i hangarëve, blerja e bagëtive, farat, fertizuesit, blerja e pajisjeve bujqësore etj).

  • Shuma e kredisë: Maksimum 25,000€.
  • Afati i kthimit: Maksimum 60 muaj.

Apliko online dhe njëri prej analistëve tonë kreditor do ta plotësojë kërkesën tuaj brenda orës.

Apliko për kredi